miercuri, 12 decembrie 2012

Consiliere si orientare pentru o viitoare angajareBeneficiarul proiectului este Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin,
Partener Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi.
Perioada de implementare: 36 luni(1 octombrie 2010-1octombrie 2013)
Valoarea totală a proiectului: 20.111.314 lei
Obiectivul proiectului: asigurarea corelării aspiraţiilor elevilor cu oferta educaţională şi cu cererea pieţei muncii

Obiectivele specifice:
Furnizarea de servicii de orientare şi consiliere de calitate pentru elevii înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ
Crearea unui cadru funcţional in vederea oferirii de consiliere si orientare de calitate ;
Realizarea unei platforme virtuale in vederea asigurării accesului la servicii privind consilierea si orientarea profesionala ;
Dezvoltarea resurselor si implementarea unui model integrat de servicii de orientare si consiliere profesionala


Rezultate anticipate :
Consilierea unui număr total de 6000 de elevi din judeţele Caraş-Severin si Mehedinţi ;
Crearea unei reţele de consiliere si orientare profesionala pentru cele doua judeţe partenere ;
Crearea unei platforme virtuale comuna celor doi parteneri cu acces asistat individual si asistat la servicii de consiliere si orientare profesionala ;
Model integrat pentru furnizarea serviciilor de consiliere ;
Înfiinţarea a 42 de puncte de informare, dotate, echipate si funcţionale;
Realizarea unui ghid de consiliere pentru diriginţi si consilierii şcolari ;
Realizarea de materiale informative pentru elevi, părinţi si partenerii sociali.

joi, 5 aprilie 2012

Oferta educaţională 2012-2013


LICEU – ZI:
· Clasa a IX-a: profil Servicii, domeniul Comerţ - 28 de locuri;
· Clasa a IX-a: profil Resurse naturale  şi protecţia mediului, domeniul Agricultură (calificarea profesională Tehnician veterinar) 28 de locuri;
LICEU – SERAL:
· Clasa a IX-a: profil Real, specializarea Ştiinţele naturii – 28 de locuri;
· Clasa a IX-a: profil Resurse naturale  şi protecţia mediului, domeniul Protecţia mediului – 28 de locuri;
· Clasa a XII-a R.P.: profil Tehnic, calificarea profesională Tehnician-mecanic pentru întreţinere şi reparaţii (28 de locuri);
· Clasa a XII-a R.P.: profil Servicii, calificarea profesională Tehnician în activităţi de comerţ (10 de locuri);
· Clasa a XII-a R.P.: profil Resurse naturale  şi protecţia mediului, calificarea profesională Tehnician în agricultură (28 de locuri);
LICEU – FRECVENŢĂ REDUSĂ:
· Clasa a IX-a: profil Real, specializarea Ştiinţe ale naturii (28 de locuri).

miercuri, 22 februarie 2012

Proiect ID 64001 “Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare “

Descrierea proiectului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin derulează împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi, proiectul „Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare”, ID 64001 ce urmăreşte consilierea a 6000 de elevi din cele două judeţe în vederea orientării profesionale.
Cu o valoare totală de 20.111.314 lei, proiectul „Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare” a obţinut finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, din Fondul Social European, urmând să se deruleze pe o perioadă de 36 de luni.
Dincolo de asistarea elevilor în planificarea timpurie a carierei, prin proiect a fost creată o reţea de consiliere şi orientare profesională pentru cele două judeţe partenere şi o platformă virtuală comună. Tot prin proiect au fost înfiinţate 40 de centre de informare şi două Centre de Coordonare şi Informare, cadrele didactice din aceste centre urmând să consilieze un număr total de 6.000 de elevi în alegerea unei specializări în concordanţă cu cererea pieţei muncii.
Prin acest proiect se urmăreşte nevoia de a corela aspiraţiile elevilor înmatriculaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar cu ofertele educaţionale şi cu cererea pieţei muncii. Reţeaua de consiliere şi de consilieri, platforma virtuală, ghidurile de consiliere pentru diriginţi şi consilieri, vizitele efectuate la agenţii economici, dezbaterile cu experţii, precum şi seminariile, vin toate în întâmpinarea nevoii de a ajuta elevii să aleagă o specializare în concordanţă cu cererea pieţei care, ştim cu toţii, este într-o permanentă schimbare.

PIC 10 – Grup Şcolar Agricol Halînga

În cadrul unităţii noastre funcţionează, din 2011, un Punct de informare şi consiliere (PIC), care are arondate următoarele şcoli:
Şcoala cu clasele I-VIII „Dumitru Craşoveanu” Izvoru-Bîrzii
Şcoala cu clasele I-VIII Brezniţa Ocol
Şcoala cu clasele I-VIII Malovăţ

Informatii suplimentare despre proiect puteti obtine accesand site-ul dedicat consilierepentrucariera.kalos.ro

miercuri, 27 aprilie 2011

Comisii de lucru 2010-2011

Consiliul de administraţie: Nicolicioiu Mihaela, Cârţoi Ion, Lungu Dorina, Bohorescu Cristina, Croitoru Florin, Atinge Nela, primarul comunei Izvoru-Bârzii Balica Horia, reprezentantul administraţiei locale Făget Petre, reprezentantul elevilor Turcu Petrică, reprezentantul agenţilor economici Udrişte Alin şi reprezentantul părinţilor Iacobescu Mihaela.
Consilier educativ: Bohorescu Cristina
Comisii metodice: Aria curriculară „Limbă şi comunicare” (responsabil Sîrbu Elena), Aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” (responsabil Flueraşu Gabriela), Aria curriculară „Om şi societate” (responsabil Sandu Diana), Aria curriculară „Tehnologii” (responsabil Socol Oana)
Comisia diriginţilor: Bohorescu Cristina, Cârţoi Ion, Pupăză Vasilica
Comisia de întocmire a orarului şcolii: Drăgan Ionel, Croitoru Florin, Pupăză Vasilica
Comisia de acordare a burselor şcolare: Drăgan Ionel, Chiriţă Mircea, Pupăză Vasilica
Comisia pentru analiza dosarelor „Bani de liceu”: Cârţoi Ion, Drăgan Ionel, Berciu Livia, Pupăză Vasilica
Comisia de disciplină: Drăgan Ionel, Aniţa Diana, Milconiu Delia
Comisia de recepţie a produselor în unitatea şcolară: Socol Oana, Blagoe Mădălina, Truşcă Emil Cătălin
Comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru produsele şi serviciile venite în unitate: Boştină Elena, Blagoe Mădălina, Berciu Livia
Comisia de curriculum: Lungu Dorina, Flueraşu Gabriela, Socol Oana
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie: Bohorescu Cristina, Pupăză Vasilica, Dunărinţu Jenica, Făget Petre (reprezentant Consiliul Local Izvoru-Bîrzii), Bobocea Lucian (viceprimar), Turcu Petrică (reprezentant elevi), Iacobescu Mihaela (reprezentant părinţi), Udrişte Alin (reprezentant al agenţilor economici)
Responsabil cu imaginea instituţiei de învăţământ: Aniţa Diana
Comisia de perfecţionare/formare continuă: Croitoru Florin, Pupăză Vasilica
Comisia PSI: Cionoiu Octavian

Cadre didactice

Corpul de cadre didactice este format din profesori şi maiştri instructori:
1.Catedra de limbă şi comunicare:
• - Limba si literatura română: - Tudor Doru-Ionel Eugenia-Chiriş Graţiela-Sîrbu Elena
• - Limba franceză: - Croitoru Florin-Ciută Elena-Raicu Daniela
• - Limba engleză: - Craşoveanu Mariana-Popescu Jana-Păun Adriana
2.Catedra de matematică şi ştiinţe:
• -Matematică:-Flueraşu Gabriela-Chiriţă Mircea-Lupu Ionela
• -Fizică:-Cârţoi Ion-Nicolicioiu Mihaela
• -Chimie:-Lungu Dorina-Bohorescu Cristina
• -Biologie:-Aniţa Diana-Istratie Viorica
3.Catedra om şi societate:
- Drăgan Ionel - socio-umane
- Preda Florin - istorie
- Sandu Diana, Parişi Andreea - geografie
- Truşcă Emil Cătălin - educaţie fizică
4.Catedra tehnică:
• -Informatică:-Pupăză Vasilica-Pantalir Ion
• -Medic veterinar:-Socol Oana
• -Inginer agronom:-Boancă Ileana
• -Economişti:-Berciu Livia-Boştină Elena
• -Inginer horticol:-Gae Dănuţ
• -Inginer mecanic: -Dunărinţu Jenica
5. Maiştri: -Pecie Ana

Istoric

               În anul 1963, la marginea localităţii Halânga, situată la 3 km de municipiul Drobeta Turnu Severin, pe un teren cu o suprafaţă de 18 ha, sub cerul liber se ridica prima şcoală tehnică veterinară din judeţul MEHEDINŢI. Şcoala a început să funcţioneze cu 3 clase de elevi, una formată din elevi mehedinţeni, celelalte două aduse din judetul Dolj şi Constanţa şi cu material didactic transferat de la Calafat. Clădirea şcolii a fost ridicată de personalul angajat al şcolii şi de către elevi, care au pus mână de la mână, cărămidă peste cărămidă, au pus suflet, seriozitate, pentru ca totul să devină trainic.
        Toată munca a fost coordonată şi supravegheată de doamna directoare Eleonora Covrig. Corpul profesoral era format dintr-un medic veterinar, un inginer agronom şi zootehnist şi doi profesori de cultură generală. În anul 1966 se ridica clădirea internatului şi a cantinei de astăzi. În acelaşi an se transforma în "Liceu Agricol", cu 3 meserii de bază: tehnician veterinar, horticultură si zootehnie, se măreşte numărul cadrelor didactice, existând şi 7 maiştri instructori. 
             În 1975 se înfiinţează ferma zootehnică didactică, ce includea un număr de 60 de capete de porci, rasa Marele Alb, 4 vaci de lapte, rasa Holstein şi 10 stupi de albine. Ferma era deservită de 5 angajati, îngrijitori de animale.
           Ulterior, oferta educaţională a şcolii s-a diversificat pe mai multe domenii ale învăţământului agricol, cuprinzând şi domenii anexe: industrie alimentară, agroturismul montan, comerţul, contabilitatea, dar şi domenii tehnice: mecanic şi electromecanic.
 În prezent, unitatea funcţionează în două schimburi şi şcolarizează un număr de 825 elevi. Căminul şi cantina unităţii asigură găzduirea unui număr de 70 de elevi interni, atât din judeţul Mehedinţi, cât şi din judeţul Gorj.

Calendarul examenului de bacalaureat 2011

Sesiunea iunie-iulie 2011
23 – 27 mai 2011 - Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
27 mai 2011 - Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
6 - 8 iunie 2011 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana proba A
8 - 10 iunie 2011 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B
13 – 17 iunie 2011 - Evaluarea competentelor digitale – proba D
20 - 23 iunie 2011 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala proba C
27 iunie 2011 - Limba si literatura romana – proba E)a) – proba scrisa
28 iunie 2011 - Limba si literatura materna – proba E)b) – probascrisa
29 iunie 2011 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa
1 iulie 2011 Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa
3 iulie 2011 - Afisarea rezultatelor
4 iulie 2011 - Depunerea contestatiilor (orele 08:00 – 12:00)
5 - 7 iulie 2011 - Rezolvarea contestatiilor
8 iulie 2011 - Afisarea rezultatelor finale

                                               Sesiunea august-septembrie 2011

11 – 15 iulie 2011 - Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
22-23 august 2011 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A
22-24 august 2011 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B
23 -24 august 2011 - Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C
25 - 26 august 2011 - Evaluarea competentelor digitale – proba D
29 august 2011 - Limba si literatura romana – proba E)a) – proba scrisa
30 august 2011 - Limba si literatura materna – proba E)b) – proba scrisa
31 august 2011 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa
2 septembrie 2011 - Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa
4 septembrie 2011 - Afisarea rezultatelor (pana la orele 16:00) si depunerea contestatiilor orele 16:00 – 20:00)
5-6 septembrie 2011 - Rezolvarea contestatiilor
7 septembrie 2011 - Afisarea rezultatelor finale